R E G I O N Ų  K U L T Ū R I N I Ų  I N I C I A T Y V Ų   C E N T R A S English   
Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius.
Tel./faksas (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas zemaiciu@gmail.com
     
 
Į pradžią Laiškams Laiškai          Atsakymai į klausimus            Paieška        

LEIDINIO NAUJIENOS

 

[2008-01-30] 2008 m. sausio 29 d. – kovo 3 d. LDM Vilniaus paveikslų galerijoje (Didžioji g. 4, Vilnius) – jubiliejinė Liucijos Šulgaitės kūrybos paroda
[2007-12-23] Kazys Būga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Dominykas Bukontas http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Petras Gaulė http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Juozas Gruodis http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Paulius Širvys http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Faustas Kirša http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Petras Matekūnas http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Stasys Jonauskas http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Augustas Pronckus http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Antanas Dvarionas.Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Bronislovas Dvarionas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Jankus Ambraziejus. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Julijonas Lindė-Dobilas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Marijonas Daujotas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Aleksandras Tenisonas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Vincentas Norvaišas (Norvaiša). Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Domininkas Sakalauskas (slapyv. A. Domantas-Sakalauskas). Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Eleonora Dvarionaitė, Minukienė, Demikienė, Tajmajer. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Juozapas Silvestras Dovydaitis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Aleksandras Babinskis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Robertas Antinis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Leonas Bistras. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Egils Skuja. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Povilas Puzinas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Janis Valdemars Helmanis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Ona Jablonskytė-Landsbergienė. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-23] Aiva Vike. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-23] Inga Meldere. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Daiga Kruze. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Vladas Braziūnas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Kazimieras Bizauskas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Juozas Karosas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Janis Rainis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Konstantinas Jablonskis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Laima Muktupavela. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Merkelis Šemetas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Jonas Švedas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-22] Vladas Jakubėnas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Tamara Zaiceva. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Vincentas Gečas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Martynas Leleikevičius (Martinum Leleykiewicz). Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Jonas Typštevičius (Ioannem Typsztewicz). Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Jonas Januškevičius (Jan Januszkiewicz). Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Konstantinas Steponavičius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-21] Juozapas Šniukšta. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Juozas Miklovas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-21] Algis Genutis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Julijonas Kasparavičius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Kazimieras Prapuolenis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Jurgis Galdikas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-21] Antanas Valiuška. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Jonas Ilskis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-21] Jonas Beinoris. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-21] Bronislovas Barauskas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-21] Aleksandras Tenisonas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Tiškevičiai. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Stanislovas Tarvydas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Algirdas Tarvydas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-21] Povilas Plechavičius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Pliateriai. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Adomas Pliateris. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Jurgis Algirdas Pliuškys. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Algirdas Pocius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Treniota. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Gytis Tiškus. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Traidenis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Tautvilas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Rytis Taraila. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
Pranciškus Motiejus Urbonavičius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Vygandas Ušackas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Vincas Urbutis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Stasys Ušinskas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Juozas  Pabrėža. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-19] Irena Bytautė Pajedienė, Jakštaitė. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Kazimieras Pakalniškis (slapyvardis Dėdė Atanazas). Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Vytautas Pakalniškis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Justas Paleckis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Juozas Paplauskas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Juozapas Paulauskas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Danutė Paulauskaitė. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Domas Pundzius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Vladas Putvinskis Putvys. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Adelė Pušinskaitė, Cholodinskienė. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Silvestras Pancėrius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-17] Stanislovas Narutavičius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm 
[2007-12-15] Vladas Nagius-Nagevičius. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-15] Eleonora Ravickienė, Chainauskaitė. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-15] Kazys Venclauskas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-15] Antanas Vienažindys. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-15] Antanas Viskantas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-15] Vytenis. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-15] Rima Viršilienė. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-15] Matas Kiprijonas Veitas (Weitt). Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-12-15] Romas Viesulas. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Tyzenhauzai. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje
[2007-11-15] Ignotas Tyzenhauzas. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Antanas Tyzenhauzas. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Konstantinas Tyzenhauzas. . Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Sofija Tyzenhauzaitė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Reinoldas Tyzenhauzas. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Marija Tyzenhauzaitė–Pšezdzieckienė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Pšezdzieckiai. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje.
[2007-11-15] Aleksandras Pšezdzieckis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Konstantinas Pšezdzieckis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Reinoldas Pšezdzieckis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Steponas Pšezdzieckis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Jonas Aleksandras Pšezdzieckis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Jonas Pšezdzieckis (Jasius) . Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Hermancija Sapiegaitė–Pšezdzieckienė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Antanas Pšezdzieckis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Marija Pšezdzieckaitė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Elžbieta Pšezdzieckaitė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Aleksandras Pšezdzieckis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Marija Pšezdzieckaitė-Šmidt. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Marija Pšezdzieckaitė–Šmidt. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Vaiva Vida Mainelytė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Edmundas Antanas Rimša. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Vytautas Jonas Sirvydis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Juozas Tunaitis. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje.
[2007-11-15] Algirdas Mykolas Brazauskas. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Monika Bičiūnienė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Irena Gasiūnaitė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Antanas Trumpa. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-11-15] Juzefa Čeičytė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje.
[2007-11-15] Palmira Damijonaitienė. Biografija iškilių asmenų duomenų bazėje. Prieiga http://www.baltu.lt/DB_Iskilus/Paieska.htm
[2007-10-30] Atnaujintas, papildytas puslapis „Lenkimai“ (svarbiausi įvykiai, datos, faktai)
[2007-10-14] Skuodo mūšis
 • [2007-10-10] Atnaujintas, papildytas puslapis „Židikai“
  [2007-10-10] Saulės mūšio diena – Baltų vienybės diena
  [2007-10-10] Zenonas Ivinskis. „Saulės-Šiaulių kautynės“
  [2007-09-20] Sukurta duomenų bazės „Lietuva-Latvija: svarbiausios datos ir įvykiai“ struktūra
  [2007-09-19] Atnaujintas, papildytas duomenų bazės „Lietuva–Latvija: svarbiausios datos ir įvykiai“ titulinis puslapis
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Ojars Abols (Uojaras Abuolas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Ėriks Adamsons (Erikas Adamsonas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Valdis Albergs (Valdis Albergas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Adolfs Alunans (Adolfas Alunanas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Juris Alunans (Juris Alunanas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Alfreds Amtmanis-Brieditis (Alfredas Amtmanis-Briedytis)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Laimutė Balode (Laimutė Baluodė), Anelauskaitė
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Michail Baryšnikov (Michailas Baryšnikovas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Georgs Barkans (Georgas Barkanas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Boris Barnet (Borisas Barnetas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Krišjanis Barons (Krišjanis Baronas)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Biruta Baumane (Biruta Baumanė)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Janis Baumanis (Janis Baumanis)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Johans Heinriks Baumanis (Johanas Heinrikas Baumanis)
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Jungfernhof  Klein
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Iškilūs (...) veikėjai“ Malda Baumgartė
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Svarbiausios (...) datos“ Svarbiausios Latvijos nepriklausomybės datos
  [2007-09-19] Tekstas duomenų bazėje “Svarbiausios (...) datos“ Aizkrauklės mūšis (Ašeradės mušis)
  [2007-09-19] Audruvė
  [2007-09-19] Atzelė
  [2007-09-19] Bartuva
  [2007-09-19] Apšės upė
  [2007-05-27] Židikai
  [2007-05-26] Lenkimai
  [2007-05-24] Laukžemė
  [2007-05-13] Išbinkiavėms
  [2007-05-12] Kuršė nešėms
  [2007-04-25] Nida
  [2007-04-23] Klaipėda
  [2007-04-22] Juodkrantė
  [2007-04-19] Palanga
  [2007-03-18] Viesytė
  [2007-03-18] Subatė
  [2007-03-17] Skrunda
  [2007-03-17] Saldus
  [2007-03-17] Priekulė
  [2007-03-17] Lyvanai
  [2007-03-16] Žodis apie didžiąją tautos šventę (tekstas parengtas pagal informaciją, skelbiamą Lietuvos liaudies kultūros centro interneto leidinyje (interneto prieiga http://www.lfcc.lt/ds/istorija.html
  [2007-03-16] Liepoja
  [2007-03-15] Latviai (latvieši)
  [2007-03-15] Kuldyga
  [2007-03-15] Kraslava
  [2007-03-15] Kalnciemas
  [2007-03-15] Jūrmala
  [2007-03-14] Jelgava
  [2007-03-14] Jekabpilis
  [2007-03-14] Jaunjelgava
  [2007-03-14] Brunava
  [2007-03-12] Gruobinia
  [2007-03-12] Duobelė (Duobele)
  [2007-03-12] Bruocenai
  [2007-03-08] Bauskė (Bauska)
  [2007-03-07] Aknysta (Aknīste)
 •  

  [Į pradžią] [Laiškai] [Atsakymai į klausimus] [Paieška] [Kalendorius] [Naujienos] [Konkursai] [Leidiniai] [Naudingos nuorodos]

  © Regioninių kultūros iniciatyvų centras

  Svetainės priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute

  Tinklalapis atnaujintas 2008.01.31