R E G I O N Ų    K U L T Ū R I N I Ų    I N I C I A T Y V Ų     C E N T R A S English      
Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius.
Tel./faksas (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550.El. paštas
zemaiciu@gmail.com
          
 
Į pradžią Laiškams Laiškai                 Atsakymai į klausimus                      Paieška                 

        

Visuomeninė organizacija
„Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ (RKIC)
 
 
Adresas: D. Gerbutavičiaus g. 10-213, LT- 04317 Vilnius. Tel.: 8-687-47550. Faksas (8-5) 261 9670. Ats. sąsk. Nr. LT657300010086726101. Įmonės kodas 300037489. El. p. zemaiciu@gmail.com. VO „Regionų kultūrinių iniciatyvų centras“ prezidiumo pirmininkė Danutė Mukienė.
 
Regionų kultūrinių iniciatyvų centras – Lietuvos Respublikos piliečių savanoriška, savarankiška, nepolitinė, pelno nesiekianti visuomeninė, paramos gavėjo statusą turinti organizacija (toliau – RKIC), kuri vienija įvairių tautybių, religijų bei pažiūrų žmones. RKIC savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos Asociacijų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais ir šiais įstatais.
RKIC bendradarbiauja, kartu dirba su kitomis Lietuvos regionų praeitį ir dabartį tyrinėjančiomis, tradicinę ir šiuolaikinę kultūrą puoselėjančiomis, populiarinančiomis, žmonių švietimu ir ugdymu besirūpinančiomis, informaciją šia tema kaupiančiomis, publikuojančiomis ir platinančiomis Lietuvos ir užsienio šalių visuomeninėmis organizacijomis, valstybinėmis įstaigomis, tarptautinėmis kultūros organizacijomis, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. RKIC veikia Lietuvos teritorijoje.
 
RKIC pagrindiniai veiklos tikslai ir uždaviniai:
1. Rinkti, kaupti, sisteminti ir platinti informaciją apie visos Lietuvos ir atskirų jos regionų istoriją, kultūrą, mokslą, švietimą;
2. Kelti žmonių istorinę savimonę, patriotiškumą, pilietiškumą;
3. Puoselėti ir populiarinti Lietuvos regionų kultūros tradicijas;
4. Supažindinti visuomenę su Lietuvos regionų visuomeninių kultūros organizacijų ir valstybinių kultūros įstaigų veikla.
5. Rengti spaudai ir leisti mokslo, kultūros, švietimo, grožinės literatūros leidinius (periodinius ir neperiodinius) lietuvių ir užsienio šalių kalbomis.
6. Kurti radijo ir televizijos laidas, kino filmus, populiarinti ir platinti juos.
7. Prekiauti mokslo, kultūros, švietimo, grožinės literatūros leidiniais.
8. Organizuoti Lietuvoje ekspedicijas, mokslines konferencijas, iškilių žmonių gyvenimo ir kūrybos, Lietuvai reikšmingų sukakčių paminėjimus.
9. Organizuoti Lietuvos meno kolektyvų, pavienių atlikėjų gastroles Vilniuje, Lietuvos regionuose, užsienio šalyse, reklamuoti šių meno kolektyvų ir pavienių atlikėjų pasiekimus.
10. Organizuoti užsienio šalių regionų meno kolektyvų, pavienių atlikėjų pasirodymus, menininkų kūrybos parodas Lietuvoje.
 
RKIC leidiniai:

Periodinis, prenumeruojamas kultūros-švietimo žurnalas

„Žemaičių žemė“ (leidžiamas vieną kartą per ketvirtį (keturis kartus per metus). Išsamiau, („Žemaičių žemės“ žurnalo tekstų elektroninės versijos) http://www.samogit.lt/KULTURA/Zemaiciu_zemea.htm 

Knygos:

    Gabrielė Puzinienė. „Vilniuje ir Lietuvos dvaruose
    Sofija Tyzenhauzaitė. „Halina Oginskytė“
    Vitas Valatka. „Žemaičių žemės tyrinėjimai“

Elektroniniai leidiniai:

Išsamiau apie RKIC > http://www.samogit.lt/KULTURA/RKIC.htm 

 

[Į pradžią] [Laiškai] [Atsakymai į klausimus] [Paieška] [Kalendorius] [Naujienos] [Konkursai] [Leidiniai] [Naudingos nuorodos]

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2007.04.16