R E G I O N Ų K U L T Ū R I N I Ų I N I C I A T Y V Ų C E N T R A S English
Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius.
Tel./faksas (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas
zemaiciu@gmail.com
 
 
Į pradžią Laiškams Laiškai Atsakymai į klausimus Paieška
 

Literatūra apie lietuvių valgius ir gėrimus

Bibliografinė rodyklė (1523–2005)

1. Abaravičius A., Mikalauskaitė D. Kai kurių Aukštaitijos rajonų gyventojų mityba. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 metais. Vilnius, 1985.
2. Adomavičienė E. Kleckai.// Kraštotyra, 24 knyga. Vilnius, 1990.
3. Adomavičienė E. Krikštynos//Kraštotyra. Kaunas.1990
4. Agurkų laikraštis. Vilnius, 1999.
5. Andriuškevičius A. Užgavėnės Grūšlaukyje // Kraštotyra. Vilnius, 1969
6. Arbačiauskienė L., Navickaitė J. Gaidės apylinkės kolūkiečių mityba.// Gaidės ir Rimšės apylinkės. Vilnius, 1969.
7. Arbačiauskienė L. Mitybos papročiai. //Eržvilkas. Vilnius, 1970.
8. Augustienė V. Tinkama dieta – sveikata. Vilnius, 1991.
9. Augutienė I. Žemaičių Kalvarijos apylinkės gyventojų mityba.// Žemaičių praeitis, t. 3. Vilnius, 1994.
10. Aš nevalgau nieko, kas gyva. 286 receptai. Vilnius, 1992.
11. Bagdonas S. Daržovių, uogų, vaisių ir grybų konservavimas. Kaunas, 1935.
12. Balčiūnas Kęstutis. Būdingesni maisto gaminimo būdai ir maitinimasis Kvėdarnos apylinkėje//Kraštotyra. Vilnius. 1975.
13. Baliūnaitė – Petrauskienė A. Dabartinis kolūkiečių maistas Kvėdarnos apylinkėje. //Kraštotyra, 19 knyga. Vilnius, 1985.
14. Balys J. Karvojus. //Lietuvių enciklopedija, t. 2 Boston, 1975.
15. Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. Vilnius, 1993.
16. Banguolis P. /Budreckas­ Budrys P. Užgavėnių tradiciniai papročiai Žemaičiuose // Trimitas. Nr. 8. Kaunas, 1936
17. Banaitis J. Vaisių ir daržovių perdirbimas. Vilnius, 1956.
18. Baranauskienė M. Prieskoniniai augalai. Kaunas, 1995.
19. Baužienė B. Pėrmuoji kuošė. //Žemaitiu laikraštis, Nr.1. Palanga, 1993.
20. Bernatonis J., Brundzienė K. Pienas ir pieniškas maistas. Vilnius, 1966.
21. Binkauskienė E. Kepiniai. Vilnius, 1977.
22. Braškių laikraštis. Vilnius, 1999.
23. Brundzienė K. Viskas iš obuolių. Vilnius, 1971.
24. Bružas K. Apie senovinės žiemos (Užgavėnių) tradicijas Varduvos apylinkėje // Kraštotyra. Kn. 9, Vilnius, 1970
25. Būdingesni maisto gaminimo būdai ir maitinimasis Kvėdarnos apylinkėje.// Kraštotyra. Vilnius, 1975.
26. Budreckas P. Užgavėnių ir Pelenijos papročiai // Jaunoji karta. Nr. 8. Kaunas, 1936
27. Budrienė V. Sriubos. Vilnius, 1998.
28. Budrytė Z. Įdomus saiko matas// Kraštotyra. Vilnius, 1967
29. Bulvių laikraštis. Vilnius, 1999.
30. Cimbolaitienė – Galvydytė E. Tradicinis valstiečių maistas.// Sintautai. Vilnius, 1996.
31. Čepienė I. Vestuvių papročiai // Kražiai. Vilnius, 1993
32. Cilvinaitė M. Vestuvės Upynos apylinkėje // Gimtasai kraštas. Nr.1. Šiauliai,1935
33. Čilvinaitė M. Blogmetis Upynos apylinkėje.// Gimtasai kraštas, Nr. 1. Šiauliai, 1936.
34. Čilvinaitė M. Laidotuvių papročiai // Gimtasai kraštas. Nr. 2. Šiauliai,1940
35. Čilvinaitė M. Piršlybų papročiai // Eržvilkas. Vilnius, 1970
36. Čerbulėnas K. Žvejyba Onuškio apylinkėse. //Kraštotyra. Vilnius, 1977.
37. Dabartinis maistas.// Dubingiai. Vilnius, 1971.
38. Dagys V. Aludarystė Šiaurės rytų Lietuvoje.// Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais. Vilnius, 1981.
39. Dagys V. Salyklinis alus.// Ekonominė ir istorinė – etnografinė Joniškėlio apylinkės charakteristika. Vilnius, 1980
40. Dagys V. Salyklinis alus Pašvitinio apylinkėje.//Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais. Vilnius, 1983.
41. Dagys V. Darau savo alų. Kaunas, 2000.
42. Daniliauskas A. Šiaurės rytų Lietuvos pramonės darbininkų materialinė kultūra. Vilnius, 1970.
43. Daniliauskas A. XX amžiaus 4-jo dešimtmečio Lietuvos miestietijos vidutiniųjų sluoksnių mitybos etnografinis tyrimas. //Archeologiniai ir etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1972 ir 1973 m. Vilnius, 1974.
44. Daniliauskas A. Kauno darbininkų mityba 1940-1970 metais. //Lietuvos istorijos metraštis 1974 metais. Vilnius, 1976.
45. Daniliauskas A. Lietuvos miestų gyventojų materialinė kultūra XX amžiuje. Vilnius, 1978.
46. Daržovės. Vilnius, 1999.
47. Daržovių valgiai. 1200 geriausių patiekalų iš daržovių. Vilnius, 1997
48. Daugirdaitė-Sruogienė V. Žemaičių bajorų ūkis I pusėje XIX šimtmečio.//Senovė, T.4. Kaunas, 1938
49. Daukantas S. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. Vilnius, 1988,
50. Daukšienė V. Gaspadėniems: kepkem dounelė patys. Meižinee papluotelee. Pyrags. // Žemaitiu laikraštis, Nr. 4. Mosėdis, 1993.
51. Daunys St. Kai kurių maisto produktų gaminimas.// Gimatsai kraštas, Nr.31. Šiauliai, 1943.
52. Demereckis B. Lietuvių tauta. T. 1, Vilnius, 1907
53. Didžioji kulinarijos enciklopedija. Vilnius, 1999.
54. Dirvianskis V. Užgavėnės Žemaičiuose // Krivulė. Nr. 4. Kaunas, 1952
55. Didžiulienė L. – Žmona. Lietuvos gaspadinė. Tilžė, 1893.
56. Drąsutienė E. Konservavimas. Vilnius, 1967.
57. Drąsutienė E. ir kolektyvas. Valgių gaminimas. Vilnius, 1967.
58. Drąsutienė E. Viskas iš bekono. Vilnius, 1997.
59. Druto N. Kuchnia litewska. Warszawa, 1987.
60. Dubinski P. Zbior prawi przywilejow miastu stolecznemu W.X.L. Wilnowi nadanych. Wilno, 1788.
61. Dulaitienė – Glemžaitė E. Kupiškėnų senovė. Vilnius, 1958.
62. Dundulienė P. Žemdirbystė Lietuvoje (Nuo seniausių laikų iki 1917 metų). Vilnius, 1963.
63. Dundulienė P. Duona lietuvių buityje ir papročiuose. Kaunas, 1989.
64. Dundulienė P. Lietuvių šventės, papročiai, apeigos. Vilnius, 1991.
65. Dundulienė P. Lietuvių etnologija. Vilnius, 1991.
66. Duonos kepimas kaime. //Panevėžiškiai šneka. Panevėžys, 1989.
67. Dusburgietis S. Prūsijos žemės kronika. Vilnius, 1976.
68. Endriekaatė A. Pusmarškuonė kuošė.// Žemaitija. Klaipėda, 1993.
69. Fromas-­Gužutis A. Baisioji gadynė. Vilnius, 1955
70. Galdėkienė A. Mamunelės struovu neožmėrši. //A mon sakaa, Nr. 1. Palanga, 1992.
71. Galkienė F. Stalų serviravimas. Vilnius, 1974.
72. Gardumynai iš bulvių. Vilnius, 1999.
73. Gedgaudaitė R. Šiaurės Žemaitijos valstiečių maistas.// Kraštotyra, knyga 12. Vilnius, 1981.
74. Gedvilienė E. Kou valgė mūsa senuolee.// Žemaitiu laikraštis, Nr. 1. Mosėdis, 1990.
75. Geriausi “Šeimininkės” receptai. Kaunas, 2001.
76. Geras skonis.// Kulinarinis žurnalas, Vilnius, 1997-2003.
77. Gero apetito linki aukštaičiai. Gero apetito linki žemaičiai.// Liaudies kultūra, Nr. 1. Vilnius, 1992.
78. Girčius P. Prie Ašvos upelio. Švėkšna, Čikaga, 1974.
79. Greble V. Darba un sadzīves ieražas // Latviešu etnogrāfija. Rīga, 1969.
80. Grybų valgiai. Kaunas, 1999.
81. Grudzinskas L. Sulos ąsotis. //Lietuvos aidas, Nr. 3. Vilnius, 1993.
82. Grudzinskas L. Gavėnios valgiai. //Valančiukas, Nr.3. Vilnius, 1993.
83. Grudzinskas L. Kadagio dūmas skilandžio gardumui. //Lietuvos aidas, Nr. 2. Vilnius, 1994.
84. Grudzinskas L. Velykų rytą lelija pražydo.// Kviečiu prie stalo, Nr. 4. Vilnius, 2001.
85. Grudzinskas L. Uogelė mergelė Indrajos dukrelė. //Kviečiu prie stalo, Nr. 4. Vilnius, 2001.
86. Grudzinskas L. Žvaigždėtoj girioj papartis pražydo.// Kviečiu prie stalo, Nr. 6. Vilnius, 2001.
87. Gufrienė A. Žemaitiškos košės – skanus valgis.// Ūkininko patarėjas, Nr. 3. Kaunas, 1942.
88. Gutautas S. Lietuvių liaudies kalendorius. Vilnius, 1991.
89. Imbrasiene B. Lithuanian Traditional Foods. Vilnius, Baltos lankos, 1998.
90. Ivinskis Z. Rinktiniai raštai. T. 2, Roma, 1986.
91. Jablonskiai B. ir J. Žemaičių košės. //Kraštotyra. Vilnius, 1975.
92. Jablonskis I. Budrių kaimas. Vilnius, 1993.
93. Jablonskis K. Apie XVI amžiaus ūkininkų alaus apeigas // Praeitis. Kaunas, 1933
94. Jablonskis K. Archyvinės smulkmenos. Praeitis. Kaunas, 1933. T. 2.
95. Jacėnaitė G. Velykos Kuršėnuose // Liaudies kūryba. Nr. 2. Vilnius,1991
96. Janczynowski A. Žmudz i žmudini.// Ziemia, N22,23,24,25. Warszawa, 1910
97. Janny de Moor, Nico de Rooij. European Cookery. Tradition and Innovation. 2004 Dutch Culinary Art Foundation/L' Europe a' Table & Booksurge Europe
98. Jaskytė K. Valgiai ir gėrimai. //Batakių apylinkėse. Kaunas, 1991.
99. Jašinskytė­ Letukienė N. Piršlybos Šilalės apylinkėse // Kraštotyra. Vilnius, 1971
100. Jazukevičius P. ir kolektyvas. Viskas iš grikių. Vilnius, 1998.
101. J. S. Mūsų valgiai.// Aušra, Nr. 1, 9, 31. Seinai, 1979.
102. Jucevicz L. Žemaitijos bruožai. Wilno, 1840.
103. Jucevicz L. Wspomnienia Žmudzi. Wilno, 1842.
104. Jucevicz L. Litwa. Wilno, 1846.
105. Juciūtė E. Švėkšniškių papročiai .//Švėkšna. Čikaga, 1974
106. Juodienė V. Kulinarija. Vilnius, 1969.
107. Juknevičius P., Imbrasienė B. Alaus darymas. //Liaudies kultūra, Nr. 3. Vilnius, 1995
108. Jūrevičiūtė R. Apie kai kuriuos maisto gaminimo būdus ir maitinimasi. //Mūsų kraštas, Nr. 1. Vilnius, 1993.
109. Jurginis J. Pagonybės ir krikščionybės santykiai Lietuvoje. Vilnius, 1976.
110. Kačkus B. Medžiotojo vaišės. Vilnius, 1987.
111. Kačkus B. Medžiotojo vaišės. Gėrimai. Vilnius, 1994.
112. Kaip patiems pasigaminti krupniko, karčiosios degtinės, likerio, užpiltinės ir šiaip įvairių gėrimų. Kaunas, 1935.
113. Kalendorius arba metskajtlius ukiszkasis..., Vilniuje, 1862
114. Kareivių virėjas. Kaunas, 1932.
115. Karvojus. Kraštotyra. Vilnius, 1967.
116. Karšti daržovių patiekalai. Vilnius, 1999.
117. Karšti vištienos patiekalai. Vilnius, 1999.
118. Katkus M. Balanos gadynė. Vilnius, 1989.
119. Ką valgome. Kaunas, 1935.
120. Ką valgo sveikuoliai. Kaunas, 1993.
121. Kepimo džiaugsmai. Vilnius, 1999.
122. Kepsniai, troškiniai ir užkandžiai. Vilnius, 2001.
123. Kėdaitis ­Kėdavičius K. Užgavėnės // Gimtasai kraštas. Nr. 1­2.Šiauliai, 1941
124. Kibort J. Žmuidckie prawo bartniczne.// Wisla, T.7. Warszawa, 1893.
125. Kiseleva V.B. Vaikų virtuvėlė. 346 patiekalai. Kaunas, 1940.
126. Klevečkaitė I. Velykos Lietuvoje.// Kviečiu prie stalo, Nr. 4. Vilnius, 2001.
127. Konditerija. Vilnius, 1999.
128. Kondrackienė J. Dietinė mityba. Vilnius, 1979.
129. Kokteiliai su alkoholiniais gėrimais. Vilnius, 1993.
130. Kojelavičius – Vijūkas A. Lietuvos istorija. Vilnius, 1989.
131. Končius I. Žemaičio šnekos. Vilnius, 1989.
132. Končius I. Dar apie lietuviškus valgius. Vilnius, 1996.
133. Kontrimas J. Obuolių sūris Lietuvoje.// Kraštotyra, 24 knyga. Vilnius, 1990.
134. Kontrimas J. Sultys. Vilnius, 1972.Kontrimas V. Velykų papročiai // Rietavo apylinkės. Kaunas, 1992
135. von Kotzebue A. Preussens altere Geschichte. Konigsberg, 1789.
136. Kraszewski J. Wilno od paczatkow jego do roku 1750, t. I – IV. Wilno, 1835-1841.
137. Kriauza A. Duonos kepimas Kupiškio apylinkėse. //Gimtasai kraštas, Nr.30. Šiauliai, 1942.
138. Kriauza A. Mūsų senovės valgiai ir valgymas kupiškėnuose. //Gimtasai kraštas, Nr. 31. Šiauliai, 1943.
139. Krigier K., Ratusz K., Swiderska E., Traczyk B. Zvyczaje kulinarne wsi Punskej. //Kultura wsi Punskej. Warszawa, 1987.
140. Kriščiūnas J. Gėrimai iš medaus. Kaunas, 1935.
141. Kriščiūnas J. Lietuviškos ir kitos giros. Kaunas, 1933.
142. Kriščiūnas J. Namų darbo likeriai, saldžiosios ir karčiosios. Kaunas, 1935.
143. Kudirka J. Lietuviškos Kūčios ir Kalėdos. Vilnius, 1993.
144. Kulikauskienė J. Viskas apie česnaką. Vilnius, 1994.
145. Kulikauskienė J. Viskas apie svogūną. Vilnius, 1994.
146. Kvedaras J. Maistas ir valgių gaminimas. Kaunas, 1925.
147. Kviečiu prie stalo.// Žurnalai apie maistą. Vilnius, 1967 – 2003.
148. Lasicius J. De diis Samagitarum. Basileae, 1615.
149. Lašas Vl. Vitaminai ir jų išlaikymas. Vilnius, 1959.
150. Lauko kepsniai, padažai ir salotos. Vilnius, 2001.
151. Levickaitė – Balienė J. Valstietės darbai XIX a. pabaigoje – XX a. pradžioje. //Upytė. Vilnius, 1986.
152. Liegutė E. Iš dzūkų močiutės virtuvės.// Lietuvos aidas, 1992 01 28.
153. Liegutė E. Iš dzūkų močiutės virtuvės.// Lietuvos aidas, 1993 03 12.
154. Liegutė E. Socyk, Dzieve! //Lietuvos aidas, 1993 11 30.
155. Liegutė E. Širdzingai prašau! //Lietuvos aidas, 1994 01 26
156. Liegutė E. Didžiosios savaitės stalas.// Lietuvos aidas, 1994 03 26.
157. Lietuvių valgiai. Vilnius, 1983.
158. Lietuviški valgiai.// Kolūkiečių kalendorius. Vilnius, 1983.
159. Lietuvių rašytojų surinktos pasakos ir sakmės. Vilnius, 1981.
160. Lietuvos statutas 1588 m. Vilnius, 1995.
161. Luchtanas A. Maisto gamyba geležies amžiuje. //Kviečiu prie stalo, Nr.4. Vilnius, 2001.
162. Maisto gamybos technologija. Vilnius, 1977.
163. Malachovec E. Didžioji virėja. Klaipėda, 1935.
164. Maslovas L. Kulinarija. Vilnius, 1959.
165. Mažiulis A. Duona tautotyroje. //Lietuvių enciklopedija, t. 5. Boston, 1955.
166. Mažiulis A. Medus. //Lietuvių enciklopedija, t. 18. Boston, 1959.
167. Mažiulis A. Mėsa. //Lietuvių enciklopedija, t. 18. Boston, 1959.
168. Mėsos ir jos produktų gamybos technologija. Vilnius, 1974.
169. Merkienė R. Grigiškių bandomojo popieriaus kombinato darbininkų buitis ir kultūra.// Lietuvos TSR Mokslų akademijos darbai. A serija. Vilnius, 1966.
170. Mickevičius A. Ponas Tadas. //Eilėraščiai, poemos. Vilnius, 1987.
171. Mickevičius E. Padažų magija. Kaunas, 2000
172. Mickevičius J. Žemaičių vestuvės // Mūsų tautosaka. T. 7. Kaunas. 1933
173. Mickevičius J. Žemaičių krikštynos // Tautosakos darbai. T. 1. Kaunas,1935
174. Mickevičius J. Senovės pieno ūkis Žemaičių krašte. // Gimtasai kraštas, Šiauliai, 1938
175. Midaus darymas. //Tėvynės sargas, Nr. 2-3. 1902.
176. Mikalauskas V. Taupioji šeimininkė. I tomas. Vilnius, 1999.
177. Mikalauskas V. Taupioji šeimininkė. II tomas. Vilnius, 1999.
178. Mikalauskienė D. Sveikos mitybos paslaptys. Vilnius, 1960.
179. Mikučionienė D., Sirtautaitė S., Pilipaitis B., Paulauskienė A. Kulinarija. Vilnius, 1999.
180. Milius V. Lietuvių valstiečių maistas XIX a. antroje pusėje – XX a. pradžioje. //Iš lietuvių kultūros istorijos, t. 2. Vilnius, 1959.
181. Milius V. Raseinių apskrities valstiečių maisto aprašas.// Fiziologijos ir biochemijos klausimai. Vilnius, 1962.
182. Milius V. (paruošė). J. Stanskio Raseinių apskrities valstiečių maisto aprašas // Fiziologijos ir biochemijos klausimai. Vilnius., 1962
183. Milius V. Maistas ir namų apyvokos daiktai. //Lietuvių etnografijos bruožai. Vilnius, 1964.
184. Milius V. Apie maistą. //Dieveniškės. Vilnius, 1968.
185. Milius V. Šačių apylinkės valstiečių maistas. //Kraštotyra. Vilnius, 1969.
186. Milius V. Vardinės // Kraštotyra. Vilnius, 1971
187. Milius V. Mitybos tradicijos ir naujovės.// Kernavė. Vilnius, 1972.
188. Milius V. Klaipėdiečių maistas. //Tarybinės Klaipėdos istorijos klausimai. Vilnius, 1977.
189. Milius V. Mėsos produktų konservavimo būdai. //Lietuvos TSR liaudies buities muziejaus metodinė medžiaga. Rumpiškės, 1982.
190. Milius V. Lietuvių mitybos ypatumai. //Lietuvių valgiai. Vilnius, 1983.
191. Milius V. Tradicinis kvėdarniškių maistas. //Kraštotyra, 19 knyga. Vilnius, 1989.
192. Milius V. Rytų dzūkų maistas XX a. pirmoje pusėje.// Alytaus miesto ir apylinkių istorijos bruožai. Vilnius, 1989.
193. Milius V. Kūčių stalas.// Šeima, Nr.12. Vilnius, 1989.
194. Mėlios V. Viedaraa. //Amon sakaa. Palanga, 1992 02 18.
195. Miliuvienė M. Nauji reiškiniai Žemaitijos kaimo gyventojų mityboje. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1979 ir 1980 metais. Vilnius, 1981.
196. Miliuvienė M. Kaimo gyventojų mityba.// Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. Vilnius, 1981.
197. Miliuvienė M. Žemaitijos kaimo gyventojų mitybos režimas. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1981 ir 1982 metais. Vilnius, 1983.
198. Miliuvienė M. Kaimo gyventojų mityba.// Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. Vilnius, 1985.
199. Miliuvienė M. Tradicijos ir naujovės dabartinėje Aukštaitijos kaimo gyventojų mityboje. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1983 ir 1984 metais. Vilnius, 1985.
200. Misevičienė V. Darbo dainos. Kalendorinių apeigų dainos // Lietuvių liaudies dainų katalogas. Vilnius, 1972
201. Misius K. Šv. Velykų išvakarės Nemakščiuose XIX a. -1932 m. // Liaudies kūryba. Nr. 2. 1995
202. Modernioji virėja. I dalis. Žuvų valgiai. Kaunas, 1940.
203. Modernioji virėja, II dalis. Mėsos valgiai. Kaunas, 1940.
204. Modernioji virėja. III dalis. Saldieji valgiai. Kaunas, 1940.
205. Modernioji virėja. IV dalis. Daržovių ir vegetariniai valgiai. 205 receptai. Kaunas, 1940.
206. Modernioji virėja. V dalis. Kepiniai. Kaunas, 1940.
207. Modernioji virėja, VI dalis, Gėrimai. Kaunas, 1940.
208. Morkūnas V. Eržvilkas. Vilnius, 1970
209. Morkūnas V. Nuo tamsos ligi tamsos. Žemės ūkio darbininkų buitis Lietuvoje 1919–1940 metais. Vilnius, 1977.
210. Muralis V. Košės. Vilnius, 1997.
211. Nainienė J. Žemaičiai. Kaunas,1935.
212. Naminių paukščių laikraštis. Vilnius, 1999.
213. Naminės ir antpilai. Vilnius, 1998.
214. Namų ūkio enciklopedija. Vilnius, 1987.
215. Namų ūkio enciklopedija. Vilnius, 1990.
216. Namų ūkio vadovėlis šeimininkėms. Kaunas. 1937.
217. Narbutt T. Dzieje starožytne narodu litewskiego, T. I – IX. Wilno, 1835-1841.
218. Navickaitė J. Valstiečių darbo diena ir mitybos režimas. //Kraštotyra. Vilnius, 1966.
219. Nezabitauskis L. Talkos Žemaičiuose. // Tautosaka, Kaunas, 1935
220. Notizen von Preussen mit besonderer Rucksicht auf die Provinz Littauen. Konigsberg, 1795.
221. Obrzęd pogrzebowy Žmudzinów // Pryjaciel Domowy. Nr. 1. Lwów, 1851
222. Olupe E. Latviešu gadskārtas ieražas. Rīga, 1992.
223. Patarimai jaunai šeimininkei. Vilnius, 1981.
224. Pažangi šeimininkė. Kaunas, 1932.
225. Pakalniškis A. Šienapjūtė Žemaičiuose. // Sėja, Nr.3-4, Chicago, 1964.
226. Pakalniškis A. Taip maitinosi mūsų tėvai. //Aidai, Nr. 2. Brooklyn, 1965.
227. Pakalniškis A. Vakarojimai Žemaičiuose, // Aidai, Nr.8, Brooklyn, 1968.
228. Pakalniškis A. Talkos Žemaičiuose dvidešimtojo amžiaus pradžioje. // Aidai, Nr.9, Brooklyn, 1974.
229. Pakalniškis A. Vestuvės Žemaičiuose // Aidai. Nr. 8. Brooklyn, 1975
230. Pakalniškis A. Žemaičiai. // Etnografija. Chicago, 1977.
231. Pakalniškis A. Plungė. Chicago, 1980.
232. Paragaukite.// Žurnalai apie valgių gamyba. Vilnius, 1996 –2003.
233. Paštetai ir sumuštiniai. Vilnius, 1999.
234. Patarimai jaunai šeimininkei. Vilnius, 1981.
235. Patiekalai su svogūnais ir česnakais. Vilnius, 1999.
236. Paukštytė R. Gimtuvių papročiai // Rietavo apylinkės. Kaunas, 1992
237. Pažarauskienė J. Žemės ūkio produktų technologija. Vilnius, 1969.
238. Petrauskienė A. Dabartinis kolūkiečių maistas. //Kraštotyra, 13 knyga. Vilnius, 1981.
239. Petrulis J. Kaimo istorija ir būtovė.// Gimtasai kraštas, Nr. 1-2. Šiauliai, 1941.
240. Petrulis J. Kai kurie tradiciniai kupiškėnų ingeidžio ir pramogų valgiai.// Kraštotyra. Vilnius, 1971.
241. Petrulis J. Alus.// Kraštotyra. Vilnius, 1975.
242. Piršlybos ir vestuvės // Vasaros darbai. Nr. 1. Vilnius, 1910
243. Puodeli, virk! Nr. 1-12. //Žurnalai apie valgių gamyba. Kaunas, 1996.
244. Pomidorų laikraštis. Vilnius, 1999.
245. Prätorius Matthäus. Deliciae Prussicae oder Preussische Schaubühne, herausgegeben von Dr. W. Pierson, Berlin, 1871.
246. Prieskonių laikraštis. Vilnius, 1999.
247. Pupienis A. Bitininkystė.// Kražiai, Vilnius, 1993.
248. Puronas V. Nuo mamuto iki cepelinų. Vilnius, 1999. (paskvilinė populistinė rašliava, rašyta žmogaus, nieko neišmanančio apie Lietuvos valgių istoriją, vystymąsi, gamybos technologiją. Šioje rašliavoje vienintelis daugmaž tikresnis dalykas – išvietės ir tuštinimasis, - Lietuvos humoristai be antro galo taip ir neapsieina...)
249. Purvinienė B. Šalti patiekalai ir gėrimai. Vilnius, 1971.
250. Purvinienė B. Valgiai iš paukštienos ir kiaušinių. Vilnius, 1978.
251. Pušaitė M. Užgavėnių Kotrė Žemaičiuose // Naujoji Romuva. Nr. 113. Kaunas,1933
252. Račiūnienė E. Šventinis stalas. Vilnius, 1978.
253. Račiūnienė E. Sau ir svečiams. Vilnius, 1989.
254. Račiūnienė E. Virtuvė ir švenčių stalas. Vilnius, 1996.
255. Radoszewski A. B. Obrządki wesela na Žmudzi (Pódług podan gminu) // Muzeum Domowe. Nr. 35. Warszawa, 1836
256. Radvila Našlaitėlis Mikalojus Kristupas. Kelionė į Jeruzalę. Vilnius, 1586 m.
257. Rekašius J. Tradiciniai Varnių apylinkės XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios valstiečių valgiai.// Kraštotyra. Vilnius, 1970.
258. Ryszkiewicz J. Na Žmujdzi. // Besiada Literacka, T.1 Nr. 1,2,3, T. 54 Nr. 36,37,38,39,40. Warszawa, 1920.
259. Rimkus V. Užmiršta liaudies meno šaka. //Kultūros barai, Nr. 11. Vilnius, 1970.
260. Rugienė V. Firminis patiekalas. Receptai, kurių nerasite kulinarinėse knygose. Vilnius, 1991.
261. Rutkauskienė B. Mūsų valgiai. Vilnius, 1971.
262. Rutkauskienė B. Grybų valgiai. Utena, 1998.
263. Ruseckas P. Baudžiava. Atsiminimai, padavimai legendos. Kaunas, 1936.
264. Ruzgienė R. Daržovės. Vilnius, 1993.
265. Sakas A.V. Bulvių valgiai. 1500 patiekalų. „Melita“. Klaipėda, 1997.
266. Sakas A.V. “Carotino”. Gamtos dovanos Jūsų stalui, turtingos karotino ir vitamino E. Receptų rinkinys. Vilnius, 1997.
267. Sakas A. V. Sodininkų pokyliai su “Gubernijos” alumi. Klaipėda, 1997.
268. Sakas A. V. Velykų valgiai. //Paragaukite, Nr. 3. Vilnius, 1997.
269. Sakas A. V. Gydomieji ir dietiniai valgiai su kviečių gemalų dribsniais. Klaipėda, 1998.
270. Sakas A. V. Lietuviai neturėtų didžiuotis vien tik tradiciniais cepelinais.// Laikraštis “Lietuvos rytas”, Nr. 11, 1999 01 15.
271. Sakas A. V. Karvojus – meilės valgis. //Laikraštis “Klaipėda” , 2000 02 19.
272. Sakas A. V. Mažytė ponių laimė.// Laikraštis “Klaipėda”, 2000 03 18.
273. Sakas A. V. Totoriškas bifšteksas.//Laikraštis “ Klaipėda”, 2000 03 18.
274. Sakas A. V. Kas ta Velykų boba? // Laikraštis “Klaipėda”, 2000 04 15.
275. Sakas A. V. Šaltsriubė – grožio, lieknumo ir sveikatos maistas. //Laikraštis “Klaipėda”, 2000 04 29.
276. Sakas A. V. Klaipėdiečių valgiai.// Laikraštis “Klaipėda”, 2000 04 29.
277. Sakas A. V. Saldumynų mėgėjas? Nepaleisk jo... //Laikraštis “Klaipėda”, 2000 09 06.
278. Sakas A. V. Ar moka lietuviai gerti kavą? //Laikraštis “Klaipėda”, 2000 10 12.
279. Sakas A. V. Kaip išsikepti kalėdinį kalakutą. //Laikraštis “Vakarų ekspresas”, 2000 12 18.
280. Sakas A. V. Kūčių vakaro vilionės su senovinių meduolių receptais. // Laikraštis “Klaipėda”,2000 12 20.
281. Sakas A. V. Ar moka lietuviai gerti arbatą ?// Laikraštis “Vakarų ekspresas”, 2001 01 18.
282. Sakas A. V. Kinų virtuvės dienos Vėtrungės “IKI” parduotuvėse. //Laikraštis “Klaipėda”, 2002.03.29
283. Sakas A. V. Kinų virtuvės vilionės Klaipėdoje.// Laikraštis “Vakarų ekspresas”. 2002.03.30
284. Sakas A. V. Klaipėdiečių valgiai. //Baltija. Nr.1. Klaipėda, 2003.
285. Sakas A. V. Žemaičių bajorų valgiai. //Laikraštis “Plungės žinios”. 2003. 01. 29
286. Sakas A. V. Kalakutiena – šiandienos maisto produktas.// Laikraštis “Klaipėda”. 2003. 03.22
287. Sakas A. V. Iš senovės lietuvių svaigiųjų gėrimų istorijos.// Laikraštis “Vakarų ekspresas”, 2001 02 20 – 2001 02 29.
288. Sakas A.V. Lietuvos degtinės istorija. //Internetinė svetainė „HBH Juozo alus.lt“, 2002.
289. Sakas A.V. Lietuvos svaigieji gėrimai nuo XVI amžiaus.// Internetinė svetainė „HBH Juozo alus.lt“, 2002.
290. Sakas A.V. Varnų lietuviai niekada nevalgė. //Internetinė svetainė „Meniu.lt“., 2003 liepa.
291. Sakas A.V. Nei Trakuose, nei Vilniuje tikrų kybynų nėra.// Internetinė svetainė „Meniu.lt“, 2003, liepa.
292. Sakas A.V. Kodėl Šventasis Laurynas Lietuvos virėjų negloboja. //Internetinė svetainė „Meniu.lt“, 2003 liepa.
293. Sakas A.V. Raidės ant arbatos pakelių.// Internetinė svetainė „Meniu.lt“, 2003 liepa.
294. Sakas A.V. Girą gerti sveika.//Internetinė svetainė, „Patiekalai.lt“, 2004-09-12.
295. Sakas A.V. Lietuvos degtinės istorija.// Internetinė svetainė, „Patiekalai.lt“, 2004-09-12.
296. Sakas A.V. Ir žemaičiai, ir lietuviai pieno produktų gaminti nebemoka.// Internetinė svetainė, „Patiekalai.lt“, 2004
297. Sakas A.V. Pipirai ir pupos.// Internetinė svetainė, „Patiekalai.lt“, 2004-09-12.
298. Sakas A.V. Kas yra blynai, blyneliai ir sklindžiai.// Internetinė svetainė, „Patiekalai.lt“, 2004-09-12.
299. Sakas A.V. Senovėje lietuviai garsėjo savo puotomis.// Internetinė svetainė, „Alutis.lt“, 2004-11-10
300. Sakas A.V. Kaip teisingai patiekti svaigiuosius gėrimus.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
301. Sakas A.V. Kas yra baro gėrimai.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
302. Sakas A.V. Girą gerti sveika arba kuo malšinti troškulį.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
303. Sakas A.V. Lietuviškų girų rūšys nuo XVI amžiaus.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
304. Sakas A.V. Ar moka lietuviai gerti arbatą.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
305. Sakas A.V. Būtina informacija apie arbatą.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
306. Sakas A.V. Lietuviškų pieno produktų gaminti nebemoka.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
307. Sakas A.V. Kalakutus penėdavo riešutais ir girdydavo raudonu vynu.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
308. Sakas A.V. Perspektyvus verslas - elnininkystė.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
309. Sakas A.V. Kalakutiena šiandienos maisto produktas.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
310. Sakas A.V. Senovės klaipėdiečių patiekalai.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
311. Sakas A.V. Kada bus pradėtos skirti paprikos nuo pipirų.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
312. Sakas A.V. Kas yra blynai blyneliai ir sklindžiai.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
313. Sakas A.V. Svarbios žinios norintiems išmanyti apie kulinariją. I dalis.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
314. Sakas A.V. Svarbios žinios norintiems išmanyti apie kulinariją. II dalis.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
315. Sakas A.V. Svarbios žinios norintiems išmanyti apie kulinariją. III dalis.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04
316. Sakas A.V. Bajoriška Šventųjų Kalėdų puota.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
317. Sakas A.V. Varnų lietuviai niekada nevalgė.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
318. Sakas A.V. Kodėl šventasis Laurynas Lietuvos virėjų negloboja. I –II dalis..// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-04-20.
319. Sakas A.V. Lietuvos kulinarinio paveldo problemos. Interviu Lietuvos radijuje, 2005-05-03.
320. Sakas A.V. Lašiniai – ateities produktas.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-06-10.
321. Sakas A.V. Karališkas kiškis.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-06-10.
322. Sakas A.V. Keli Lietuvos degtinės istorijos štrichai, I-II dalis.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-07-05.
323. Sakas A.V. Lietuvoje starkos karas jau vyksta.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-07-05.
324. Sakas A.V. Ką vasarą valgysime: kebabus, šašlykus ar šišlikus?.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-07-05.
325. Sakas A.V. Alaus gydomosios savybės.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-07-05.
326. Sakas A.V. Valgomųjų ledų atsiradimo istorija Lietuvos kulinarijoje.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-07-05.
327. Sakas A.V. Ar bus Lietuvoje marmurinės mėsos?.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-07-05.
328. Sakas A.V. Vegetariškas maistas turi būti ir gardus, ir kvapnus.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-07-05.
329. Sakas A.V. Sovietizmai ir galvoje, ir ant stalo.// Internetinė svetainė, „Meniu.lt“, 2005-07-05.
330. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos degtinės ir kitų stipriųjų svaigiųjų gėrimų istorija ir receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
331. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos alus istorija ir receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
332. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos midaus istorija ir receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
333. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos giros istorija ir receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
334. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos gaivieji gėrimai. Gaivos, kisieliai, kompotai, sotės, sulos, sultys ir jų receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
335. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos karštieji gaivieji gėrimai. Arbata ir kava Lietuvoje ir jų receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
336. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos aukštoji virtuvė. Lietuvos didikų ir bajorų valgiai nuo XVI amžiaus. (Rankraštis ir maketas spaudai).
337. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos kunigų ir vienuolių valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
338. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuvos miestelėnų ir amatininkų valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
339. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. XVII-XIX amžių lietuviški žvėrienos, laukinės paukštienos ir gėlavandenės žuvies valgiai. I-II-III tomai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
340. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuviški kepiniai. Duonos, bandos, bandelės, pyragėliai, ragaišiai, riestainiai. I dalis. (Rankraštis ir maketas spaudai).
341. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuviški kepiniai. Bobos, pyragai, pyragaičiai, plokštainiai, sausainiai, tortai, vyniotiniai. IIdalis. (Rankraštis ir maketas spaudai).
342. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Lietuviški pieno produktai ir jų receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
343. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Prieskoniai, vartojami Lietuvoje nuo seniausių laikų iki dabar su senovinių Lietuvos didikų ir bajorų valgių receptais. 170 prieskonių ir 90 prieskonių mišinių.“(Rankraštis ir maketas spaudai).
344. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Blynai, blyneliai ir sklindžiai, jų receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
345. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Koldūnai, virtiniai ir švilpikai, jų receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
346.
347. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Aukštaičių valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
348. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Būrų (šišioniškių) valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
349. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Dzūkų valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
350. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Klaipėdiečių valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
351. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Kuršių valgiai, (Rankraštis ir maketas spaudai).
352. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Suvalkiečių valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
353. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Žemaičių valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
354. Sakas A.V.Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Pagrindiniai Lietuvos gudų, karaimų, lenkų, rusų sentikių, totorių, žydų valgiai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
355. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Valgomųjų ledų istorija ir receptai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
356. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Apeiginiai, sakraliniai valgiai (Advento, Atvelykio, Devintinių, Gavėnios, Kūčelių, Sekminių, Šeštinių, Šventų Kūčių, Šventų Kalėdų, Šventų Velykų keturių dienų valgių, Verbų, Visų šventųjų, Žolinių, švento Andriejaus, švento Blažiejaus, švento Florijono, švento Lauryno, švento Kazimiero, švento Martyno, švento Motiejaus, Avižienio, Bangpūčio (tinklų metimui), Bičiulių (bitinėjimo), Bobų vasaros, Bulviakasio, Derliaus šventės, Gandrinių (Starkinių), Joninių (Rasų), Keturiasdešimties paukščių dienos, Kumeliukų dienos, Pavasario, Vasaros, Rudens ir Žiemos lygiadienių, Paskutinio grybo, Pelenų dienos, Pempės dienos, Tinklaičių traukimo, Užgavėnių, Vėlinių, Vieversio dienos, Žąslėkio dienos, Žiemoverčio, Žiobrynių, bičių kopinėjimo, alaus ragavimo, giros ragavimo, sulos leidimo, mėšlovežio, bulviasodžio, sėjos, šienapjūtės, rugiapjūtės, bulviakasio, linarūtės, linaminės, kūlimo, ir t.t., ir pan.). (Rankraštis ir maketas spaudai).
357. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Maisto atsargų ruošimo būdai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
358. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Maisto (mėsos, paukštienos, žuvienos, daržovių ir vaisių) rūkymas, rūkylai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
359. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Daržovės, vaisiai ir uogos. Jų maistinė sudėtis, laikymo sąlygos ir gamybos būdai. (Rankraštis ir maketas spaudai).
360. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Žuvis, maistinė sudėtis, žuvies išpjaustymo, ruošimo ir gamybos vadovėlis. (Rankraštis ir maketas spaudai).
361. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Paukštiena, maistinė sudėtis, paukštienos išpjaustymo, ruošimo ir gamybos vadovėlis. (Rankraštis ir maketas spaudai).
362. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Mėsa, maistinė sudėtis, mėsos išpjaustymo, ruošimo ir gamybos vadovėlis. (Rankraštis ir maketas spaudai).
363. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Maisto gamybos vadovėlis virėjų mokykloms. (Rankraštis ir maketas spaudai).
364. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Maisto gamybos technologija. Vadovėlis maisto gamybos technologams. (Rankraštis ir maketas spaudai).
365. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Kulinarijos vadovėlis. Maestro klasė. (Rankraštis ir maketas spaudai).
366. Sakas A.V. Lietuvos kulinarijos enciklopedija. Raritetas - Dominyko Sako-Sakavičiaus “Šeimininkėms vadovėlis” (500 valgių receptai). Išleistas Seinuose 1902 metais. (Rankraštis ir maketas spaudai).
367. Sakawicz J. Kuchnia litewska. Krakow, 1710. (gimęs 1666 m. spalio 03 d. Svyriuose)
368. Sakawicz J. Kucharz litewsky. Wilno, 1725.
369. Sakawiczius R. Lietuvos bajorų valgiai ir gėrimai.// Rankraščiai. Svyriai, Kamajai. 1879 – 1911. (gimęs 1837 m. liepos 18 d. Svyriuose)
370. Sakas-Sakavičius D. Šeimininkėms vadovėlis. Seinai, 1902. (gimęs 1869 m. rugpjūčio 08 d. Svyriuose)
371. Salys A. Midus.// Lietuvių enciklopedija, t. 18. Boston, 1959.
372. 400 salotų ir padažų receptų. Vilnius, 1991.
373. Samalavičius S. Midus. //Liaudies kultūra, Nr.6. Vilnius, 1991.
374. Samulionytė J. Valgymo papročiai ir valgiai 1918-1940 metais. //Pakruojio apylinkės. Vilnius, 1996.
375. Samulionytė J. Alus..// Pakruojo apylinkės. Vilnius, 1996.
376. Savickis J. Linaminis Šilalės rajone. //Kraštotyra, Vilnius, 1971.
377. Semokas P. Vaisių sultys. Vilnius, 1957.
378. Senovės valgių apžvalga. //Gimtasai kraštas, Nr. 3-4. Kaunas, 1935.
379. Silkių valgiai. Kaunas, 1998.
380. Skanaus! Taupiai šeimininkei ir jos šeimai. //Kulinariniai leidinėliai, Vilnius. 2002-2003 m
381. Sirtautaitė S. Dražovių valgiai. Vilnius, 1980.
382. Slyvų, abrikosų, persikų laikraštis. Vilnius, 1999.
383. Statkevičius V. Šilališkių valgiai iš kanapių XX a. pradžioje. //Kraštotyra, 25 knyga. Vilnius, 1991.
384. Statkevičius V. Jurginės Žemaitijoje // Atspindžiai. Nr. 13­14. 1991
385. Statkevičius V. Šilališkiai. Darbai ir papročiai. Vilnius, 1992.
386. Strazdas J. Gamink atsargiai. Kaunas, 1934.
387. Striužas V. Švenčionių krašto maisto produktai.// Atspindžiai, Nr. 13-14. Vilnius, 1992.
388. Stukas R. Sveika mityba. Vilnius, 1999.
389. Stukėnaitė – Decikienė P. Karvojus, kaip ritualinė duona vestuvių apeigose pas mus ir kitur. //Gimtasai kraštas, Nr.1-2. Šiauliai, 1941.
390. Šakienė V. Grybai mūsų valgiui. Vilnius, 1974.
391. Šaknys Ž. B. Brandos apeigos Lietuvoje: XIX a. pabaigoje ir XX a. pirmojoje pusėje. Vilnius, 1996.
392. Šaulys A. Žuvų patiekalai. Vilnius, 1978.
393. Šeimininkėms vadovėlis. Seinai, 1911.
394. Šeimininkės vadovas. Vilnius, 1957.
395. Šeimininkės vadovas. Vilnius, 1998.
396. Šeimininkės vadovėlis. Vilnius, 1956.
397. Šeimos šventė. Vilnius, 2000.
398. Šimkienė B. Lietuvių virtuvė. //Moteris, Nr. 4, Nr. 5. Toronto, 1983.
399. Šimkienė B. Lietuvių sodiečių mitybos papročiai. //Moteris, Nr. 2, Torontas, 1985.
400. Šimkūnaitė E. Gyvenimo receptai. (Iš žiniuonės palikimo). Vilnius, 2001.
401. Šimkūnaitė E. Gyvenimo paslaptys ir lemtys (Iš žiniuonės palikimo). Vilnius, 2003.
402. Šliavas J. Alaus darymas. Valgiai. //Žeimelis. Vilnius, 1993.
403. Šliavas J. Valgiai ir gėrimai Žeimelio apylinkėje. //Kraštotyra, 18 knyga. Vilnius, 1984.
404. Šliavas J. Žiemgalos tyrinėjimai. Žeimelis. Vilnius, 1993.
405. Šmits P. Latviešu tautas ticējumi, Rīga, 1941.
406. Šopauskas J. XX amžiaus pradžios žemaičių liaudies valgiai.// Fiziologijos ir biochemijos klausimai. Vilnius, 1962.
407. Šopauskas J. Lietuvių mitimo XVI – XIX amžiais apžvalga. //Sveikatos apsauga, Nr. 12. Vilnius, 1962.
408. Švenčionių krašto valgiai.// Sariai ir Luokė. Vilnius, 1979.
409. Tallat-Kelpšaitė – Niunkienė G. Kai kurie Lietuvos pajūrio etnografiniai savitumai. //Etnografiniai tyrirėjimai Lietuvoje 1974 metais. Vilnius, 1975.
410. Tallat-Kelpšaitė – Niunkienė G. Klaipėdos krašto valstiečių maistas praeityje ir šiandien. //Etnografiniai tyrinėjimai Lietuvoje 1975 ir 1976 metais. Vilnius, 1977.
411. Taupioji šeimininkė. Vilnius, 2000.
412. Terleckaitė V. Valstiečių maistas. //Ekonominė ir istorinė-etnografinė Joniškėlio apylinkės charakterisika. Vilnius, 1980.
413. Tradiciniai kepsniai. Kaunas, 1998.
414. Trasauskienė M. XX amžiaus pradžios ir dabartinis maistas. Kudirkos Naumiestis. Vilnius, 1990.
415. Trinka V. Baigtuvių papročiai. // Gimtasai kraštas, Nr.1, Šiauliai, 1935.
416. Trinka V. Užgavėnių ir Pelenų dienos papročiai (Padubysio valsč., Šiaulių apyl.)//Gimtasai kraštas. Nr.1, Šiauliai,1935
417. Tuskenytė O. Senoviniai valgiai.// Anykščiai. Vilnius, 1992.
418. Uginčienė J. Žemaičių valgiai. Vilnius, 1972.
419. Uginčienė J. Močiutės vaišės. Vilnius, 1985.
420. Uginčienė J. Lietuva prie balto stalo. Kaunas, 1996.
421. Uginčienė J. Smaližių svetainėse. Kaunas, 1996.
422. Uginčienė J. Viešnagė senolių pastogėje. Vilnius, 1997.
423. Untulis M. Velykų nakties papročiai // Gimtasai kraštas. Nr. 31. Šiauliai, 1943. P. 389. ­ Šiaurės Žemaičiai.
424. Vadagis J. Užgavėnių šiupinys Klaipėdos krašte.// Jaunasis ūkininkas. Kaunas, 1939.
425. Vaiko mityba. Vilnius, 1962.
426. Vaisiai, uogos. Valgių paruošimo iš vaisių ir uogų receptai ir konservavimo būdai. Vilnius, 1997.
427. Valančius M. Žemaičių vestuvės // Aidai. Nr. 9. München, 1945
428. Valentinas A. Senovės žemaičių vestuvės // Jaunoji karta. Nr. 1. Kaunas, 1935
429. Valgio gaminimas ir namų prižiūrėjimas. Chicago, 1919.
430. Valgio gaminimas. Vilnius, 1967.
431. Valgiai visai šeimai (jaunajai šeimininkei). Vilnius, 2001.
432. Vaitiekūnas V. Alus (Etnografijai škicas) // Gimtasai kraštas. 1935. Nr. 3
433. Vaitiekūnas V. Alus. //Gimtasai kraštas, Nr.2. Šiauliai, 1939.
434. Vaitiekūnas V. Rinktiniai kraštotyros darbai. Šiauliai, 1998.
435. Vaištarienė K. Ką valgo sveikuoliai. Kaunas, 1993.
436. Vaištarienė K. Sveikatos versmė. Vilnius, 1996.
437. Vasaros darbai. Vilnius, 1910
438. Varnelytė­ Kiaušienė S. Senovės papročiai ir šventės // Rietavo apylinkės. Kaunas, 1992
439. Vegetariškoji virtuvė. Kaunas, 1938.
440. Vereckienė A. Švenčių stalai. //Radviliškis, 1992.
441. Vieningas lietuviškų tautinių, firminių patiekalų ir kulinarijos gaminių receptūrų bei technologijos aprašymų rinkinys. Vilnius, 1983.
442. Vilainis A. Žemaičių žemėje. Chicago, 1952.
443. Vilmantienė O. Užgavėnės – ne blynai, o lietuviškas šiupinys. //Vakarai, 1939 02 21.
444. Virėjo kepurė.// Žurnalas apie kulinariją. Vilnius, 2003.
445. Virtuvė. //Žurnalai apie maisto gamyba.
446. Višinskis P. Raštai. Vilnius, 1964.
447. Vitkauskas A. Gyvulių skerdimas Padubysio valsčiuje. // Gimtasai kraštas, Nr.24, 1937.
448. Vyšniauskaitė A. Liaudies kalendorius. Šventės //Lietuvių etnografijos bruožai. Vilnius, 1964.
449. Vyšniauskaitė A. Lietuvių šeimos tradicijos. Vilnius, 1976.
450. Vyšniauskaitė A. Žemaičių vestuvės // Šiuolaikinis Žemaitijos kaimas. Vilnius, 1985
451. Vyšniauskaitė A. Lietuviai IX a.–XIX a. vidurio istoriniuose šaltiniuose. Vilnius, 1994.
452. Walicka N. Polaga. //Ziemia, Nr.22,24,25,26,27, Warszawa, Lwow, 1914.
453. Welondek W. Kucharz doskonalny. Wilno, 1800.
454. Zawadska W. Kucharka litewska. Wilno, 1854.
455. Zinkevičiūtė J. Mano motulės blynai.// Liaudies kultūra, Nr.3. Vilnius, 1995.
456. Zuperskas A. Vaisvynių ir midaus gamyba. Vilnius, 1959
457. Žagrakalys J. Iš pasvaliečių buities.// Kraštotyra. Vilnius, 1971.
458. Žemaitatis J. Sūris – kastinis. //Žemė, Nr. 11. Vilnius, 1922.
459. Žemaytys S. S. Apey darima walge. Wyjlniuj, 1823.
460. Žemaitė. Raštai. Vilnius, 1958.
461. Žilinytė B. Žemaitijoje gaminami valgiai. //Ūkininko patarėjas. Kaunas 1942 07 17.
462. Žydų valgiai. Vilnius, 1992
 
463. Авдеева К. Ручная книга русской опытной хозяйки. Санкт-Петербург, 1841.
464. Деделев A.Сватовство, девичник и свадьба у жмудинов Попелянской волости Шавельского уезда.// Памятная книга Ковенской губернии на 1890 г. Ковно, 1898.
465. Друковцев С. Поваренные записки. Санкт-Петербург, 1779.
466. Каншин Д.В. Энциклопедия питания. Санкт-Петербург, 1895.
467. Левшин В.А. Словарь поваренного, приспешничьего, кондитерского и дистилляторского, содержащего по азбучному порядку подробное и верное наставления к приготовлению всякого рода кушаний из французской, немецкой и голландской, испанской и английской поварни. Москва, 1795-1797.
468. Литовске кушания. С.- Петербург, 1740.
469. Похлебкин В. Прибалтийская кухня. Москва, 1989.
470. Похлебкин, В.В. История водки. Москва, 2000.
471. Семенова Н. Литовская кухня. Шахты, 1993.
Токарев С.А.Обычаи, обряды и поверья, связанные с животноводством. Календарные обычаи и обряды в странах западной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. Москва, 1983.

Parengė A. Vincentas Sakas, nepriklausomas mitybos ir kulinarijos ekspertas
Tel. 8~46 35 02 92. Mob. tel. 8~617 24 338
El. paštas: vincentas.sakas@takas.lt

 

 

[Į pradžią] [Laiškai] [Atsakymai į klausimus] [Paieška] [Kalendorius] [Naujienos] [Naudingos nuorodos]

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2007.03.30