R E G I O N Ų    K U L T Ū R I N I Ų    I N I C I A T Y V Ų     C E N T R A S English      
Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius.
Tel./faksas (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas
zemaiciu@gmail.com
          
 
Į pradžią Laiškams Laiškai                 Atsakymai į klausimus                      Paieška                 

Lietuvos–Latvijos paribio miesteliai

Zarasai        

 • Zarasų herbasZarasai – to paties pavadinimo Utenos apskrities rajono centras. Jis – šiaurės rytinėje Lietuvos dalyje, senosiose sėlių genčių žemėse. Šiaurinė rajono dalis ribojasi su Latvijos Respublika. Iš viso čia nuolat gyvena apie 25 tūkst. žmonių. Zarasai – ežerų kraštas. Jie užima apie dešimtadalį rajono teritorijos, miškai – 30 proc.
 • Rajono teritorijoje veikia du regioniniai parkai – Gražutės ir Sartų. Čia priskaičiuojama 30 istorijos, 69 architektūros (29 piliakalniai, 24 pilkapiai, 10 senkapių, 6 archeologiniai akmenys), 71 saugotinas dailės objektas. Rajone veikia 3 valstybiniai, 5 visuomeniniai, privatūs muziejai, 1 dailės galerija.
 • Zarasų apskrityje yra buvę daugiau negu 90 dvarų ir palivarkų. Išliko 39 dvarų ir 11 palivarkų pėdsakai. Tarp dažniausiai lankomų vietų – netoli Zarasų esančios Mukulių ir Romancų dvarų sodybos.
 • XVIII a. vaizdingo Avilių ežero pietinės įlankos krante įkurtas Mukulių dvaras. 1872 m. jo šeimininku tapo iškilus istorikas, Rusijos karinis veikėjas, senatorius, pėstininkų generolas Pavelas Osipovičius Borovskis, parašęs 45 istorinius darbus (saugomi valstybinėje bibliotekoje Maskvoje). 20 paskutiniųjų savo gyvenimo metų jis tyrinėjo rusų karo istoriją. Mukulių dvare jis praleisdavo vasaras – atvykdavo čia poilsiauti iš Sankt Peterburgo. P. O. Borovskiui mirus (1905 m. vasario 3 d.) jo palaikai, kaip tai buvo nurodyta jo testamente, iš Sankt Peterburgo buvo atvežti į Mukulių dvarą ir palaidoti dvaro sodyboje buvusiose senose kaimo kapinaitėse.
 • Šiame dvare yra gimęs (1878 m.) ir baronas, generolas Piotras Nikolajevičius Vrangelis. Spėjama, kad jo šeima artimai bendravo su generolu P. O. Borovskiu, o gal net čia yra gyvenę jo tėvai.
 • Apie 1923 m. Mukulių dvarą iš valstybės įsigijo daktaras Juozas Buzelis. Šiandien dvaru rūpinasi jo palikuonys.
 • Gražūs Romancų dvaro rūmai buvo pastatyti XX a. pr. Sovietmečiu jie sunyko. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, Romancuose savo tėvų valdytas žemes atgavę R. Vadišius ir jo sesuo H. Ramanauskienė čia pradėjo gražiai tvarkytis, ir šiandien dvaras vėl džiugina puikia pastatų architektūra ir aplinka.
 • Zarasai prie Zaraso ežero įkurti XV a. pab. – XVI a. pr. Tuo laiku per šią teritoriją ėjo vienas pagrindinių prekybos kelių iš centrinės Lietuvos į Rygą ir Pskovą. Yra pagrindo manyti, kad senovėje didžiojoje Zaraso saloje buvo vienuolynas su mūrine bažnyčia. 1530 m. vienuolynas buvo panaikintas, bažnyčia perkelta į krantą.
 • 1596 m. Zarasai pirmą kartą paminėti kaip viena iš Vilniaus vyskupijos valdų.
 • 1613 m. Zarasai (Jeziorosa) pažymėti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėlapyje.
 • 1654–1667 m. vykstant karui, sudegė Zarasų bažnyčia ir dalis miestelio (atstatyta 1674 m.).
 • 1669 m. Zarasuose gyveno daugiau kaip 300 žmonių, čia buvo susiformavęs penkių gatvių tinklas, veikė kalvė, smuklė.
 • Zarasai kaip miestelis beveik visiškai buvo sunykęs Šiaurės karo metais ir per 1708–1711 m. marą – 1721 m. Zarasuose gyveno tik apie 100 žmonių.
 • XVIII a. II p. Zarasuose veikė mokykla. 1777 m. ją lankė 12 vaikų.
 • XVIII a. pab. Zarasuose veikė muitinė.
 • 1797 m. Zarasų miestelio, kuriame tuo metu gyveno 350 žmonių, dvaro šeimininku tapo Vilniaus gubernatorius.
 • 1812 m. Zarasai buvo nusiaubti vykstant karui su Napoleonu.
 • 1823 m. Zarasuose gyveno 28 lietuvių, 8 rusų ir 50 žydų šeimų.
 • 1835 m. pro Zarasus užbaigta tiesti Sankt Peterburgo-Daugpilio-Kauno-Varšuvos trakto atkarpa.
 • 1836 m. Zarasuose lankėsi Rusijos caras Nikolajus I. Savo sūnaus Aleksandro garbei miestą jis pavadino Novoaleksandrovsku.
 • 1872 m. parengtas naujas miesto planas, kuriame buvo numatyta radialinė aikštė, kraštovaizdį, vietovaizdį atitinkantis gatvių tinklas. Dabar Zarasų centrinė dalis – urbanistikos paminklas.
 • 1918 m. Zarasuose įkurta gimnazija, kuri vėliau reorganizuota į vidurinę mokyklą, o 1928 m. – į aukštesniąją komercijos mokyklą.
 • 1920 m. latviai, pasinaudoję generolo Želigovskio invazija, buvo užėmę dalį Zarasų apskričiai priklausiusios teritorijos, o rytinius apskrities valsčius – lenkai.
 • 1923 m. gegužės 15 d. įsteigtas Centrinio valstybės knygyno Zarasų skyrius.
 • 1932 m. J. Gaigalo, B. Židonio ir J. Šileikio iniciatyva pradėtas leisti Zarasų krašto laikraštis.
 • 1934 m. lapkričio 17 d. Zarasų miesto progimnazijos patalpose atidarytas krašto muziejus (tuo rūpinosi mokytojas Stasys Jauniškis).
[Į pradžią] [Laiškai] [Atsakymai į klausimus] [Paieška] [Kalendorius] [Naujienos]  [Naudingos nuorodos]

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2007.12.13