R E G I O N Ų    K U L T Ū R I N I Ų    I N I C I A T Y V Ų     C E N T R A S English      
Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius.
Tel./faksas (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550. El. paštas
zemaiciu@gmail.com
          
 
Į pradžią Laiškams Laiškai                 Atsakymai į klausimus                      Paieška                 

Kalendorinės šventės

Literatūra apie lietuvių kalendorines šventes

1. Almonaitienė J. Švenčių ratas. - Vilnius: Vyturys, 1998.
2. Balys J. Lietuvių kalendorinės šventės. - Vilnius: Mintis, 1993.
3. Bliumas R. Etninės psichologijos įvadas. -Vilnius: Vilniaus universitetas, 1998.
4. Borusevičienė N. Lietuvių etninės kultūros bruožai. - Šiauliai, 2001.
5. Brazytė-Bindokienė D. Lietuvių papročiai ir tradicijos. - Čikaga, 1989.
6. Buračas B. Lietuvos kaimo papročiai. - Vilnius: Mintis, 1993.
7. Daukantas S. Būdas senovės lietuvių, kalnėnų ir žemaičių. - Kaunas : Šviesa, 1935.
8. Dundulienė P. Lietuvių etnografija. - Vilnius : Mokslas, 1982.
9. Greimas A. J. Tautos atminties beieškant. - V., 1990.
10. Gutautas S. Lietuvių liaudies kalendorius. - Vilnius: Vyturys, 1991.
11. Imbrasienė B. Lietuvių kalendorinės šventės. - Vilnius, 1990
12. Krukauskienė E., Trinkūnienė I. Etninės kultūros raiška ir sklaida vidurinėje švietimo grandyje. - Vilnius : Socialinių tyrimų institutas, 2002
13. Kudirka J. Papročiai ir kaimo kultūra. - Kaunas: Šviesa, 1986.
14. Lietuvių etnografijos bruožai. - Vilnius, 1964.
15. Skrodenis S. „Kaukės žemaičių kultūroje“. Liaudies kultūra, kn. 4. - Vilnius, 1996.
Valančius M. Žemaičių vyskupystė. - V., 1848.
16. Vyšniauskaitė A., Kalnius P., Paukštytė. R. Lietuvių šeima ir papročiai. - Vilnius: Mintis, 1995.
17. Vyšniauskaitė A. Mūsų metai ir šventės. - Kaunas : Šviesa, 1993.
18. Vyšniauskaitė A. Lietuvio namai. - Vilnius : Lietuvos liaudies kultūros centras, 1999.
19. Liaudies kultūra. 1995, Nr. 5.
20. Tautiškumas kaip vertybė tūkstantmečių sandūroje. - Vilnius, 2002.
21. Tautosakos darbai, t.  I (VIII). - Vilnius, 1991.
22. Šventorkalnis. Žemaitijos nacionalinio muziejaus leidinys. 2001–2002 metai.
23. Elektroniniuose leidiniuose Penki kontinentai http://www.5ci.lt ir Lietuvos Romuva http://www. romuva.lt skelbiamos publikacijos apie lietuvių kalendorines šventes
 
Parengė Danutė Mukienė

 

[Į pradžią] [Laiškai] [Atsakymai į klausimus] [Paieška] [Kalendorius] [Naujienos]  [Naudingos nuorodos]

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2007.06.25