L I T U A N I S T I K O S   T R A D I C I J Ų   I R   P A V E L D O   Į P R A S M I N I M O   K O M I S I J A English      
  Adresas: Gedimino pr. 53, LT-01109 Vilnius.
Tel.: 8 5 2396201, mob. tel. 8698 42685
faksas 8 5 2396880, el. paštas lituanistika@lrs.lt
          
 
Į pradžią Laiškams Laiškai                 Atsakymai į klausimus                      Paieška                 

 

Pavadinimas     
Lietuva   Latvija
Vietovardis     
DATA:       –     

arba   

LAIKOTARPIS :   Iki XIII a.   XIII a.   XIV a.   XV a.   XVI a.   XVII a.  XVIII a.  XIX a.  XX a.  XXI a.
  


Ieškota: <% dim nKodas dim nRaide nRaide=Request.QueryString("Raide") %> <% Ord = " ORDER BY Raide " %> <% Yra=1 Raide1="X" %> <% Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConn.Open "Lit_Lat_ValstybeDSN" %> <% if (nRaide = Empty) then Sql = "SELECT * FROM Muz_darb_Q" %>visas sąrašas <% End If if ( nRaide <> X ) then Sql = "SELECT * FROM Muz_darb_Q where (Raide like '" & nRaide & "')" %>asmenvardžiai, raidė <% response.write(" "& nRaide & " ") End If %> <% Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) If rst.EOF Then %>

Informacijos nerasta

<% Yra=0 %>

<% End If %> <% If Yra=1 Then rsArray = rst.GetRows() nr = UBound(rsArray, 2) + 1 rst.Close set rst = nothing response.write("

Rasta asmenų: " & nr) Set rst = objConn.Execute(Sql) If rst.EOF Then %>


Informacijos nerasta <% Yra=0 %>

<% End If %> <% End If %>
<% If Yra=1 Then %>


<% Eil = 0 %> <% Kiek = 1 %> <% VisoKiek = 0 %> <% Do While Not rst.EOF %> <% Raide2=rst("Raide") if ( Kiek=1 ) Then Raide1=Raide2 End If if ( Kiek>1 and Raide1 <> Raide2 ) Then Raide1=Raide2 %> <% If Eil=0 Then %> <% End If %> <% If Eil=1 Then %> <% End If %> <% Eil = Eil + 1 If ( Eil>1 ) then Eil=0 End If %> <% If Eil=0 Then %> <% End If %> <% If Eil=1 Then %> <% End If %> <% Eil = Eil + 1 if ( Eil>1 ) then Eil=0 %> <% Kiek = Kiek + 1 %> <% VisoKiek = VisoKiek + 1 %> <% rst.MoveNext %> <% Loop %>
Eil. Nr.      Pavadinimas Data      Valstybė Vietovardis Nuotr.         
             
             
<% nKodas=rst("Kodas") response.write(Kiek) response.write(" (") response.write(nKodas) response.write(") ") %>  <% = rst("Pavadinimas")%> <% Gm = rst("metai_nuo") Mr = rst("metai_iki") if Gm<>Empty Then response.write(Gm & "–") else response.write("*–") End If if Mr<>Empty Then response.write(Mr) else response.write("*") End If %>  <% Lit = rst("Lietuva") Lat = rst("Latvija") If Lit Then response.write("Lietuva") else If Lat Then response.write("Latvija") else response.write("–") End If End If %>   <% V1 = rst("Vietove") If V1<> Empty Then response.write(V1) else response.write("") End If %>   <% Ft1 = rst("Foto_1") Ft2 = rst("Foto_2") If ( Ft1 or Ft2 ) Then response.write("+") End If %>   <% response.write(" >>> ") %> <% Tx = rst("Tekstas_2") If Tx Then response.write(" >>>" ) End If If (Not Tx) Then response.write("") End If %>  
<% nKodas=rst("Kodas") response.write(Kiek) response.write(" (") response.write(nKodas) response.write(") ") %>   <% = rst("Pavadinimas")%> <% Gm = rst("metai_nuo") Mr = rst("metai_iki") if Gm<>Empty Then response.write(Gm & "–") else response.write("*–") End If if Mr<>Empty Then response.write(Mr) else response.write("*") End If %>  <% Lit = rst("Lietuva") Lat = rst("Latvija") If Lit Then response.write("Lietuva") else If Lat Then response.write("Latvija") else response.write("–") End If End If %>   <% V1 = rst("Vietove") If V1<> Empty Then response.write(V1) else response.write("") End If %>   <% Ft1 = rst("Foto_1") Ft2 = rst("Foto_2") If ( Ft1 or Ft2 ) Then response.write("+") End If %>   <% response.write(" >>> ") %> <% Tx = rst("Tekstas_2") If Tx Then response.write(" >>>" ) End If If (Not Tx) Then response.write("") End If %>  
<% End If %>


  

 

[Į pradžią] [Laiškai] [Atsakymai į klausimus] [Paieška] [Kalendorius] [Naujienos] [Leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2007.09.28
<% rst.Close objConn.Close Set objConn = Nothing Set rst = Nothing Response.End %>