R E G I O N Ų   K U L T Ū R I N I Ų   I N I C I A T Y V Ų   C E N T R A S English      
   Adresas: Vilniaus g. 22, LT-01119 Vilnius.
Tel./faksas (8~5) 261 9670, mob. tel. 8 687 47550,
el. paštas
zemaiciu@gmail.com
          
 
Į pradžią Laiškams Laiškai                 Atsakymai į klausimus                      Paieška                 

 


Visas sąrašas

Asmenvardžių rodyklė

A Ą B C Č D E F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z
Ž


Pavardė      Vardas
Lietuva   Latvija
Veiklos sritis 
  


Ieškota: <% Dim Prf(52) Prf(0)="neapibrėžta" Prf(1)="architektas" Prf(2)="dailininkas" Prf(3)="dainininkas" Prf(4)="diplomatas" Prf(5)="dvasininkas" Prf(6)="fotomeninkas" Prf(7)="gydytojas" Prf(8)="kalbininkas" Prf(9)="kraštotyrininkas" Prf(10)="kultūros veikėjas" Prf(11)="leidėjas" Prf(12)="literatas" Prf(13)="literatūrologas" Prf(14)="mentyrininkas" Prf(15)="mokslininkas" Prf(16)="muziejininkas" Prf(17)="muzikas (kompozitorius, muzikantas)" Prf(18)="muzikologas" Prf(19)="pedagogas" Prf(20)="rašytojas (poetas, prozininkas)" Prf(21)="tautodailininkas" Prf(22)="teatralas (aktorius, režisierius)" Prf(23)="teisininkas" Prf(24)="vertėjas" Prf(25)="žurnalistas, spaudos darbuotojas" Prf(26)="valstybės veikėjas" Prf(27)="visuomenės veikėjas" Prf(28)="politikas" Prf(29)="kariškis" Prf(30)="didikas" Prf(31)="aktorius" Prf(32)="verslininkas" %> <% dim nKodas dim nRaide nRaide=Request.QueryString("Raide") %> <% Ord = " ORDER BY Pavarde_1 " %> <% Yra=1 Raide1="X" %> <% Set objConn = Server.CreateObject("ADODB.Connection") objConn.Open "Lit_Lat_VeikejaiDSN" %> <% if (nRaide = Empty) then Sql = "SELECT * FROM Veikejai_Q" %>visas sąrašas <% End If if ( nRaide <> X ) then Sql = "SELECT * FROM Veikejai_Q where (Raide like '" & nRaide & "')" %>asmenvardžiai, raidė <% response.write(" "& nRaide & " ") End If %> <% Sql = Sql & Ord Set rst = objConn.Execute(Sql) If rst.EOF Then %>

Informacijos nerasta

<% Yra=0 %>

<% End If %> <% If Yra=1 Then rsArray = rst.GetRows() nr = UBound(rsArray, 2) + 1 rst.Close set rst = nothing response.write("

Rasta asmenų: " & nr) Set rst = objConn.Execute(Sql) If rst.EOF Then %>


Informacijos nerasta <% Yra=0 %>

<% End If %> <% End If %>
<% If Yra=1 Then %>


<% Eil = 0 %> <% Kiek = 1 %> <% VisoKiek = 0 %> <% Do While Not rst.EOF %> <% Raide2=rst("Raide") if ( Kiek=1 ) Then Raide1=Raide2 End If if ( Kiek>1 and Raide1 <> Raide2 ) Then Raide1=Raide2 %> <% If Eil=0 Then %> <% End If %> <% If Eil=1 Then %> <% End If %> <% Eil = Eil + 1 If ( Eil>1 ) then Eil=0 End If %> <% If Eil=0 Then %> <% End If %> <% If Eil=1 Then %> <% End If %> <% Eil = Eil + 1 if ( Eil>1 ) then Eil=0 %> <% Kiek = Kiek + 1 %> <% VisoKiek = VisoKiek + 1 %> <% rst.MoveNext %> <% Loop %>
Eil. Nr.      Pavardė, vardas, tėvo vardas Gyvenimo metai      Veiklos sritis  Valstybė Nuotr.         
             
             
<% nKodas=rst("Kodas") response.write(Kiek) response.write(" (") response.write(nKodas) response.write(") ") %>  <% = rst("Pavarde_1")%> <% P2 = rst("Pavarde_2") P3 = rst("Pavarde_3") if (P2<> Empty and P3 <> Empty) Then response.write(" ("& P2 & ", "& P3 &")") elseif (P2<> Empty) Then response.write(" ("& P2 & ")") elseif (P3<> Empty) Then response.write(" ("& P3 & ")") else response.write("") End If %> <% V1 = rst("Vardas_1") V2 = rst("Vardas_2") V3 = rst("Vardas_3") If V1<> Empty Then response.write(", " & V1) End If if (V2<> Empty and V3 <> Empty) Then response.write(" ("& V2 & ", "& V3 &")") elseif (V2<> Empty) Then response.write(" ("& V2 & ")") elseif (V3<> Empty) Then response.write(" ("& V3 & ")") else response.write("") End If %> <% Tv1 = rst("Tevo_vardas_1") Tv2 = rst("Tevo_vardas_2") Tv3 = rst("Tevo_vardas_3") If Tv1<> Empty Then response.write(",
" & Tv1 & "") End If if Tv2 <> Empty and Tv3 <> Empty Then response.write(" ("& Tv2 & Tv3 & ")") elseIf Tv2 <> Empty and Tv3 = Empty Then response.write(" (" & Tv2 & ")") elseif Tv2 = Empty and Tv3 <> Empty Then response.write(" (" & Tv3 & ")") else response.write("") End If %> 
<% Gm = rst("Gimimo_metai") Mr = rst("Mirties_metai") if Gm<>Empty Then response.write(Gm & "–") else response.write("*–") End If if Mr<>Empty Then response.write(Mr) else response.write("*") End If %>  <% PrJau=0 Pr1Jau=0 Pr = rst("Veiklos") if Pr<>0 Then ntVeiklos=Prf(Pr) response.write(ntVeiklos) PrJau=1 End If Pr = rst("Veiklos_kita") if Pr<>0 Then if PrJau>0 Then response.write(", ") End If ntVeiklos=Prf(Pr) response.write(ntVeiklos) Pr1Jau=1 End If Prt = rst("Veiklos_tipas") if Prt<>Empty Then if Pr1Jau>0 Then response.write(", ") End If if (Pr1Jau=0) and (PrJau>0) Then response.write(", ") End if response.write(Prt) End If %>  <% Lit = rst("Lietuva") Lat = rst("Latvija") If Lit Then response.write("Lietuva") else If Lat Then response.write("Latvija") else response.write("–") End If End If %>   <% Ft1 = rst("Foto_1") Ft2 = rst("Foto_2") If ( Ft1 or Ft2 ) Then response.write("+") End If %>   <% Ft1 = rst("Foto_1") Ft2 = rst("Foto_2") If ( Not Ft1 and Not Ft2 ) Then response.write(" >>" & "
") %> <% Tx = rst("Tekstas_2") If Tx Then response.write(" >>>" ) End If If (Not Tx) Then response.write("") End If %>  
<% nKodas=rst("Kodas") response.write(Kiek) response.write(" (") response.write(nKodas) response.write(") ") %>   <% = rst("Pavarde_1")%> <% P2 = rst("Pavarde_2") P3 = rst("Pavarde_3") if (P2<> Empty and P3 <> Empty) Then response.write(" ("& P2 & ", "& P3 &")") elseif (P2<> Empty) Then response.write(" ("& P2 & ")") elseif (P3<> Empty) Then response.write(" ("& P3 & ")") else response.write("") End If %> <% V1 = rst("Vardas_1") V2 = rst("Vardas_2") V3 = rst("Vardas_3") If V1<> Empty Then response.write(", " & V1) End If if (V2<> Empty and V3 <> Empty) Then response.write(" ("& V2 & ", "& V3 &")") elseif (V2<> Empty) Then response.write(" ("& V2 & ")") elseif (V3<> Empty) Then response.write(" ("& V3 & ")") else response.write("") End If %> <% Tv1 = rst("Tevo_vardas_1") Tv2 = rst("Tevo_vardas_2") Tv3 = rst("Tevo_vardas_3") If Tv1<> Empty Then response.write(",
" & Tv1 & "") End If if Tv2 <> Empty and Tv3 <> Empty Then response.write(" ("& Tv2 & Tv3 & ")") elseIf Tv2 <> Empty and Tv3 = Empty Then response.write(" (" & Tv2 & ")") elseif Tv2 = Empty and Tv3 <> Empty Then response.write(" (" & Tv3 & ")") else response.write("") End If %> 
<% Gm = rst("Gimimo_metai") Mr = rst("Mirties_metai") if Gm<>Empty Then response.write(Gm & "–") else response.write("*–") End If if Mr<>Empty Then response.write(Mr) else response.write("*") End If %>  <% PrJau=0 Pr1Jau=0 Pr = rst("Veiklos") if Pr<>0 Then ntVeiklos=Prf(Pr) response.write(ntVeiklos) PrJau=1 End If Pr = rst("Veiklos_kita") if Pr<>0 Then if PrJau>0 Then response.write(", ") End If ntVeiklos=Prf(Pr) response.write(ntVeiklos) Pr1Jau=1 End If Prt = rst("Veiklos_tipas") if Prt<>Empty Then if Pr1Jau>0 Then response.write(", ") End If if (Pr1Jau=0) and (PrJau>0) Then response.write(", ") End if response.write(Prt) End If %>  <% Lit = rst("Lietuva") Lat = rst("Latvija") If Lit Then response.write("Lietuva") else If Lat Then response.write("Latvija") else response.write("–") End If End If %>   <% Ft1 = rst("Foto_1") Ft2 = rst("Foto_2") If ( Ft1 or Ft2 ) Then response.write("+") End If %>   <% Ft1 = rst("Foto_1") Ft2 = rst("Foto_2") If ( Not Ft1 and Not Ft2 ) Then response.write(" >>" & "
") %> <% Tx = rst("Tekstas_2") If Tx Then response.write(" >>>" ) End If If (Not Tx) Then response.write("") End If %>  
<% End If %>

 

  

 

[Į pradžią] [Laiškai] [Atsakymai į klausimus] [Paieška] [Kalendorius] [Naujienos] [Leidiniai] [Naudingos nuorodos]
 

© Regioninių kultūros iniciatyvų centras

Svetainės priežiūra: Multimedijos centras humanitarams Matematikos ir informatikos institute

Tinklalapis atnaujintas 2008.05.14
<% rst.Close objConn.Close Set objConn = Nothing Set rst = Nothing Response.End %>